Zwiększamy ofertę!

Poszerzamy naszą ofertę o sale szkoleniowe i konferencyjne ze wszystkich lokalizacji Brain Embassy. Łącznie mamy teraz aż 52 sale. W ten sposób łączymy się z marką Brain Embassy tworząc nowy produkt BE Inspired.

SPRAWDŹ

Regulami konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Niech połączy nas pasja”

§ 1

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego projektu graficznego, w tym zdjęcia, które będzie przedstawiać pasję, z wykorzystaniem naszego logo Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza.

2.  Konkurs prowadzony jest na portalu internetowym „facebook” Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza w okresie o którym mowa w § 2 poniżej,  i polega na  wyborze najciekawszego projektu graficznego w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2

Organizator konkursu i czas trwania

       1. Organizatorem konkursu jest Adgar Poland B.T.C.N.V. Conference Centre Spółka Komandytowa  z siedzibą w Warszawie.

2. Okres trwania konkursu to od 29 września 2014 roku do 13 pażdziernika 2014. Po upływie powyższego terminu Organizator nie umożliwia udziału w konkursie.

3. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na fanpagu Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza.

 

§ 3

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna będąca klientem Adgar Poland B.T.C.N.V. Conference Centre Spółka Komandytowa, bądź osoba fizyczna która założy i opłaci rezerwację za spotkanie zrganizowane w jednym z obiektów należących do Adgar Conference Group przed zakończeniem konkursu(zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia łącznie następujące warunki:

 • zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,
 • nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,
 • jest autorem i właścicielem wszelkich praw do prac przedstawianych w konkursie.
 • jest fanem profilu Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza na portalu internetowym „facebook”

 

2. Warunkiem przyznania nagrody jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na wykorzystanie przez Organizatora i/lub podmioty z nim powiązane (bez dodatkowych świadczeń ze strony Organizatora) zarówno zwycięskiej grafiki, jak i zdjęcia zwycięzcy z wygraną wraz z danymi personalnymi.

3. Organizator nie ogranicza ilości zgłoszonych projektów.

4. W przypadku gdyby do otrzymania nagrody uprawnionych była więcej niż jedna osoba, Organizator konkursu wskaże zwycięzcę kierując się kryteriami według uznania Organizatora.

5. Organizator pokrywa wszelkie obciążenia podatkowe obciążające w Polsce zwycięzcę w związku z otrzymaniem nagrody. 

 

§ 4

Kwestie Formalne

 1. Na żądanie Organizatora, każdy Uczestnik musi okazać dowód na podstawie którego można stwierdzić zgodność  zgłoszenia z § 3 i / lub potwierdzenie, że on/ona jest autorem przedstawionego zdjęcia/pracy/utworu. Zapewnienie zgodności praw autorskich i innych praw jest obowiązkiem Uczestnika, nie Organizatora.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik upoważnia Organizatora do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych dla celów konkursu lub związanych z PR. Na żądanie Organizatora, każdy Uczestnik wyrazi niezbędną zgodę na osobnym oświadczeniu pisemnym.
 3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik przyznaje Organizatorowi wyłączne prawo do odtworzenia zdjęcia/pracy/utworu w dowolnym celu w każdej chwili na dowolnym nośniku. Organizator nabywa materialne prawa majątkowe do utworów biorących udział w konkursie.  W przypadku wykorzystywania utworów organizator oznaczy uczestnika jako autora w sposób prawnie wymagany. Uczestnik zwolni organizatora, włącznie z jego pracownikami, współpracownikami i innymi osobami działającymi na zlecenie organizatora, z odpowiedzialności za szkody, straty i wydatki (zarówno bezpośrednie jak i pośrednie) wynikające z jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej wynikające z naruszenia jej praw w związku z informacjami i/lub materiałami przekazanymi w ramach konkursu.

 

 

§ 5

Wyłonienie zwycięzcy

 1. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez przedstawiciela Organizatora – Panią Katarzynę Bobowską w oparciu o kryterium ilości głosów oddanych w postaci kliknięć „lubię to” w aplikacji konkursowej na fanpagu Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza na portalu „facebook” w dniu 14 pażdziernika 2014.
 2. Decyzja Organizatora jest ostateczna i niepodważalna.
 3. Nagrody będą przyznawane przez Organizatora na koniec konkursu. Okres trwania konkursu będzie publikowany na fanpagu oraz na stronie internetowej Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Konkurs może zostać odwołany przez Organizatora w każdym czasie.

2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

Za Adgar Poland B.T.C.N.V. Conference Centre Spółka Komandytowa

Katarzyna Bobowska i Michael Mevorach

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce cookie.